Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenia

159.
132.
O miestnych daniach   01.01.2013
104.
O dani za ubytovanie   01.01.2009


Volebné obdobie: 2002-2006


87.
75.
O určení názvu ulice   17.11.2005
73.
O určení názvov ulíc   26.05.2005
71.
O miestnych daniach   01.01.2005  ZRUŠENÉ
69.
O dani za ubytovanie   01.01.2005  ZRUŠENÉ
66.
O školských obvodoch v meste Košice   29.01.2004  ZRUŠENÉ
65.


Volebné obdobie: 1998-2002


60.
37.
O nakladaní s komunálnym odpadom   12.02.1998  ZRUŠENÉ
33.
O zimnej údržbe   05.11.1996  ZRUŠENÉ
31.
28.
O čistote   31.01.1996  ZRUŠENÉ
27.


Volebné obdobie: 1991-1994


25.
24.
O správnych poplatkoch a iných poplatkoch   23.11.1994  ZRUŠENÉ
22.
20.
O triedenom zbere separovaného odpadu   28.10.1993  ZRUŠENÉ
18.
Zásady používania erbu mesta Košice   29.09.1993  ZRUŠENÉ
10.
O ochrane mokradí na území mesta Košice   08.02.1993  ZRUŠENÉ
7.
O dražobnom poriadku   27.05.1992  ZRUŠENÉ
6.
O kronike mesta Košice   27.05.1992
4.
O Mestskom požiarnom zbore v Košiciach   11.06.1992  ZRUŠENÉ
3.
O mestskej polícii   07.01.1992
2.
O zakladaní, údržbe a ochrane zelene   19.12.1991  ZRUŠENÉ
1.
O zimnej údržbe   15.12.1991  ZRUŠENÉ

Mestské podniky