Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019
23.11.2018
Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov....
čítaj ďalej
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018
01.06.2018
Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov....
čítaj ďalej

Mestské podniky