Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019
23.11.2018
Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov....
čítaj ďalej
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018
01.06.2018
Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov....
čítaj ďalej
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
čítaj ďalej
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
čítaj ďalej

Mestské podniky