MAGYAR VERZIO

Dejiny košického židovstva sú neoddeliteľnou súčasťou dejín mesta. Žili, pracovali a tvorili v meste, pre mesto. Významné osobnosti, pochádzajúce zo židovskej komunity mesta, preslávili Košice po celom svete. Žiaľ, tragické udalosti v štyridsiatych rokoch 20. storočia zničili túto kvitnúcu komunitu. Na tieto udalosti sa zabudnúť nedá, ale musíme sa pozerať dopredu a vytvoriť prostredie, kde vládne tolerancia a vzájomná úcta medzi jednotlivými národmi, národnostnými a etnickými skupinami, čo však nie je možné bez vzájomného spoznania.  
 
Dejiny v časovom slede | Počiatky usadenia sa Židov | Tragédia košických Židov | Slovník
    html Tumidalská 2002 (c)
Web stránka bola pripravená na základe publikácie História košických Židov, ktorá bola vydaná Košickým občianskym klubom a Maďarským spoločenským domom v Košiciach v roku 2001 ako interný pomocný materiál k výstavám História košických Židov (2000) a Košické osobnosti židovského pôvodu (2001).