Deň mesta Košice

Projekty mesta


Projekt „A Good Start Project – Dobrý začiatok“
Projekt „A Good Start Project – Dobrý začiatok“
20.11.2018
Cieľom projektu je podporiť integráciu marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory rozvoja záujmu o vzdelávanie detí a ich rodičov...
Hluková mapa pre mesto Košice
Hluková mapa pre mesto Košice
25.05.2018
Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 KošiceMestské podniky