Deň mesta Košice

Projekty mesta


Projekt „A Good Start Project – Dobrý začiatok“
Projekt „A Good Start Project – Dobrý začiatok“
20.11.2018
Cieľom projektu je podporiť integráciu marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory rozvoja záujmu o vzdelávanie detí a ich rodičov...
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
23.10.2018
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
23.10.2018
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Družicová 4 – Košice, zvýšiť kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
27.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Krosnianska 2, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. ...
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košic
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košic
27.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nám. L. Novomeského, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
07.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Polianska, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. ...
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
07.09.2018
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na Požiarnickej 3 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
05.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bruselská, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
05.09.2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Staničná 13, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám....
Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského     potoka do Hornádu
Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu
22.08.2018
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania výstavbou novej cyklistickej komunikácie...
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
21.06.2018
Cieľom projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach ...
Hluková mapa pre mesto Košice
Hluková mapa pre mesto Košice
25.05.2018
Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 KošiceMestské podniky