Deň mesta Košice

Mestské podniky


Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
Adresa: Južné nábrežie  13, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 7871301
Mobil:
Fax: 00421 055 7871371
E-mail: bpmk@bpmk.sk
Web: www.bpmk.sk
Riaditeľ: Ing. Róbert Ujpál - konateľ
Creative Industry Košice, n.o.
Adresa: Kukučínova  2, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6964279
Mobil:
Fax:
E-mail: office@cike.sk
Web: www.cike.sk
Riaditeľ: Ing. arch. Michal Hladký

Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Adresa: Bardejovská  6, 040 11  Košice
Telefón: 00421 55 6407312
Mobil:
Fax: 00421 55 6226400
E-mail: dpmk@dpmk.sk
Web: www.dpmk.sk
Riaditeľ: Ing. Richard Majza, MBA generálny riaditeľ
K 13 – Košické kultúrne centrá
Adresa: Kukučínova  2, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6854299
Mobil:
Fax:
E-mail: office@k13.sk
Web: www.k13.sk/
Riaditeľ: Mgr. Ján Kováč

Knižnica pre mládež mesta Košice
Adresa: Kukučínova  2, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6222390
Mobil: 00421 915 539967
Fax:
E-mail: kniznicake@kosicekmk.sk
Web: www.kosicekmk.sk
Riaditeľ: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa: Južná trieda  11, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6770015
Mobil:
Fax: 00421 55 6780555
E-mail: melesko@meleskosice.sk
Web: www.meleskosice.sk/
Riaditeľ: Ing. Tibor Róth

Psychosociálne centrum
Adresa: Löfflerova  2, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6719359
Mobil: 00421 0918 538735
Fax:
E-mail: pscentrum@pscentrum.sk
Web: www.pscentrum.sk
Riaditeľ: Mgr. Beáta Horváthová
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa: Rastislavova  79, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 7263403
Mobil:
Fax: 00421 55 6224557
E-mail: smsz@smsz.sk
Web: www.smsz.sk
Riaditeľ: Ing. Róbert Trtík

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa: Garbiarska  4, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 7966522
Mobil:
Fax: 00421 55 6336193
E-mail: ddkega@mail.t-com.sk
Web: www.sspmk.sk
Riaditeľ: MUDr. Ján Valko, PhD., MPH
Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice
Adresa: Komenského  7, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 6007100
Mobil:
Fax: 00421 55 6007110
E-mail: teho@teho.sk
Web: www.teho.sk
Riaditeľ: Ing. Štefan Kapusta

Zoologická záhrada Košice - Kavečany
Adresa: Široká  31, 040 01  Košice
Telefón: 00421 55 7968011
Mobil:
Fax: 00421 55 7968024
E-mail: zoo@zookosice.sk
Web: www.zookosice.sk
Riaditeľ: Mgr. Erich Kočner

Spoločnosti s účasťou Mesta Košice a spolupracujúce spoločnosti

Kosit, a. s.
Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice
Telefón: 00421 55 7270711
Fax: 00421 55 7270773
E-mail: kosit@kosit-as.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Ing. Marián Christenko
Činnosť:
- zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
- zimná a letná údržba komunikáci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Adresa: Komenského 50, 042 48 Košice
Telefón: 00421 55 792220
Fax:
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
Web: www.vodarne.eu
Generálny riaditeľ: Ing. Stanislav Hreha, PhD.
Činnosť:
- výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi

Geoterm Košice, a. s.
Adresa: Moldavská 12, 040 11 Košice
Telefón: 00421 2 54417741
Fax: 00421 2 54417741
E-mail: info@geoterm-kosice.sk
Web: www.geoterm-kosice.sk
Predseda predstavenstva: Ing. Roland Karkó
Činnosť:
- využitie geotermálnej energie
Eltodo Osvetlenie, s. r. o. /bývalý Veros, s.r.o./
Adresa: Rampová 5, 040 01 Košice
Telefón: 00421 55 6713384
Fax:
E-mail: elvo@elvo.sk
Web: www.elvo.sk
Riaditeľ: Ing. Tomáš Šimko
Činnosť:
- verejné osvetlenie: obnova, prevádzka, opravy a údržba

Občianske združenie Košická aréna
Adresa: Nerudova 12, 040 01 Košice
Telefón: 00421 55 6223525
Fax: 00421 55 6223525
E-mail: sekretariat@steelarena.sk
Web: www.steelarena.sk
Prezident správnej rady: Ing. Pavol Miškov
VETERINA, s.r.o.
Adresa: Námestie kozmonautov 5, 040 12 Košice
Telefón: 055-6711018, 0903350372
Konateľ: MVDr. Martin Král
Činnosť:
- zber uhynutých zvierat
- odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat

Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o.
Adresa: Rastislavova 83, 040 01 Košice
Telefón: 00421 55 62 503 40
Fax: 00421 55 62 501 80
E-mail: rekviem@mail.t-com.sk
Web: www.rekviem.sk
Konateľ: Ing. Munkhbat Tudevdorj
Činnosť:
- správa verejného cintorína a krematória
Košická Futbalová Aréna a. s.
Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Telefón: 00421 55 6419 212
Web: www.kosice.sk/kfa.php
Predseda predstavenstva: JUDr. Martin Petruško
Činnosť:
- prevádzkovanie športových zariadení

NTC Košice, a. s.
Adresa:
Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
Telefón: 02/ 492 09 801
E-mail: ntcke@stz.sk
Predseda predstavenstva: Ing. Igor Moška
Činnosť:
- prevádzkovanie športových zariadení


Mestské podniky