Deň mesta Košice

Mestské časti

Staré Mesto
Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6222026
Mobil:
Fax:
E-mail: starosta@kosice-city.sk
Web: www.kosice-city.sk
Starosta: Mgr. Ľubomír Grega
Barca
Adresa: Abovská 32, 040 17 Košice
Telefón: +421 55 7262411
Mobil:
Fax:
E-mail: mubarca@stonline.sk
Web: www.barca.sk/
Starosta: František Krištof
Dargovských hrdinov
Adresa: Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Telefón: +421 55 3009001
Mobil:
Fax:
E-mail: m-urad@kosice-dh.sk
Web: www.kosice-dh.sk/
Starosta: Mgr. Jozef Andrejčák

Džungľa
Adresa: Člnková 27, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6322475
Mobil:
Fax:
E-mail: mu.dzungla@post.sk
Web:
Starosta: Mgr. Ing. Adriana Balogová
Juh
Adresa: Smetanova 4, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 7208000
Mobil:
Fax:
E-mail: urad@kosicejuh.sk
Web: www.kosicejuh.sk
Starosta: JUDr. Jaroslav Hlinka
Kavečany
Adresa: Široká 17/A, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6334100
Mobil:
Fax:
E-mail: starosta.kavecany@kosice.sk
Web: www.kosicekavecany.sk
Starosta: JUDr. Martin Balčík

Košická Nová Ves
Adresa: Mliečna 1, 040 14 Košice
Telefón: +421 55 6713974
Mobil:
Fax: 421 55 6713974
E-mail: mcknv@netkosice.sk
Web: www.kosickanovaves.sk
Starosta: Ing. Milan Lesňák
Krásna
Adresa: Opátska 18, 040 18 Košice
Telefón: +421 55 6852128
Mobil:
Fax: +421 55 6852874
E-mail: sekretariat@kosicekrasna.sk
Web: www.kosicekrasna.sk
Starosta: JUDr. Marek Kažimír
KVP
Adresa: Trieda KVP 1, 040 23 Košice
Telefón: +421 55 7890610
Mobil:
Fax: +421 55 6430256
E-mail: sekret@mckvp.sk
Web: www.mckvp.sk
Starosta: Ing. Alfonz Halenár

Lorinčík
Adresa: Lorinčík 15, 040 11 Košice
Telefón: 421 55 7898990
Mobil: 421 911 216047
Fax: 421 55 7898990
E-mail: urad@lorincik.eu
Web: www.lorincik.eu
Starosta: Damián Exner
Lunik IX
Adresa: Krčméryho 2, 040 11 Košice
Telefón: 421 55 6435252
Mobil:
Fax:
E-mail: lunik9@centrum.sk
Web: www.mclunik9.sk
Starosta: Marcel Šaňa
Myslava
Adresa: Pod horou 22, 040 16 Košice
Telefón: +421 55 7897971
Mobil:
Fax:
E-mail: myslava@internetkosice.sk
Web: www.myslava.eu
Starosta: Ing. Iveta Šimková

Nad Jazerom
Adresa: Poludníková 7, 040 12 Košice
Telefón: 421 55 3027711
Mobil:
Fax: 421 55 6741690
E-mail: sekretariat@jazerokosice.sk
Web: www.jazerokosice.sk
Starosta: Ing.Mgr. Lenka Kovačevičová
Pereš
Adresa: Revúcka 14, 040 11 Košice
Telefón: +421 55 6229664
Mobil: +421 918 461790
Fax:
E-mail: info@mcperes.sk
Web: www.mcperes.sk
Starosta: Ing. Jozef Karabin, MBA
Poľov
Adresa: Ulica Dolina 2, 040 15 Košice
Telefón: 421 55 6845106
Mobil:
Fax: 421 55 6845106
E-mail: sekretariat@mcpolov.sk
Web: www.mcpolov.sk
Starosta: Ing. Ladislav Brada

Sever
Adresa: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Telefón: 421 55 6324773
Mobil:
Fax:
E-mail: info@kosicesever.sk
Web: www.kosicesever.sk
Starosta: Marián Gaj
Sídlisko Ťahanovce
Adresa: Americká trieda 15, 040 13 Košice
Telefón: +421 55 6362582
Mobil:
Fax: +421 55 6362585
E-mail: mutah@tahanovce.sk
Web: www.tahanovce.net
Starosta: JUDr. Cyril Betuš
Šaca
Adresa: Železiarenská 9, 040 15 Košice
Telefón: +421 055 7260811
Mobil:
Fax: +421 055 6842535
E-mail: saca@saca.sk
Web: www.saca.sk
Starosta: Ing. Daniel Petrík

Šebastovce
Adresa: Podbeľová 1, 040 17 Košice
Telefón: +421 55 6768007
Mobil: +421 907 995912
Fax: +421 55 6768007
E-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
Web: www.sebastovce.sk
Starosta: Monika Puzderová
Ťahanovce
Adresa: Ťahanovská 28, 040 13 Košice
Telefón: +421 055 6369428
Mobil: +421 905 364647
Fax: +421 055 6369428
E-mail: info@tahanovce.eu
Web: www.tahanovce.eu
Starosta: Ing. Ján Nigut
Vyšné Opátske
Adresa: Nižná úvrať 25, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6763136
Mobil:
Fax: +421 55 6763136
E-mail: starosta.opatske@kosice.sk
Web: www.vysneopatske.sk
Starosta: Ing. Viktor Mikluš

Západ
Adresa: Trieda SNP 39, 040 11 Košice
Telefón: +421 55 7883200
Mobil: +421 908 799307
Fax: +421 55 7883209
E-mail: miestnyurad@kosicezapad.sk
Web: www.kosicezapad.sk
Starosta: Ing. Ján Jakubov

Mestské podniky