Príloha č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 31 o režime plateného
parkovania v meste Košice


Poplatky za parkovanie


Poplatky za parkovanie sú nasledovné:

a) neprenosná parkovacia karta
1.  6.000,- Sk/rok
2.  4.000,- Sk/polrok,
b) prenosná parkovacia karta
1.  10.000,- Sk/rok
2.    6.000,- Sk/polrok,
c) vyhradzovacia parkovacia karta
1. v centrálnej mestskej zóne na uliciach Hlavná, Kasárenské námestie, Alžbetina, Mäsiarska a Kováčska za každé parkovacie miesto 36.000,- Sk/rok,
2. na ostatných parkovacích miestach okrem miest podľa bodu l
2. l. pre l až 2 miesta 25.000,- Sk/miesto/rok
2. 2. pre 3 až 5 miest 30.000,- Sk/miesto/rok
2. 3. pre 6 a viac miest       35.000,- Sk/miesto/rok,
d) parkovacia karta pre obyvateľa zóny plateného parkovania
l. dôchodcovia 100,- Sk/rok
2. ostatní obyvatelia       500,- Sk/rok,
e) centrálna mestská zóna ohraničená ulicami Moyzesova, Hviezdoslavova, Štefánikova, Protifašistických bojovníkov, Námestie Osloboditeľov a Štúrova, okrem týchto hraničných ulíc 30,- Sk/hod.
f) ulice centrálnej mestskej zóny Moyzesova, Hviezdoslavova, Štefánikova, Protifašistických bojovníkov, Námestie Osloboditeľov, Štúrova a ďalej ulice Strojárenská, Južná trieda 1 až 7, Dávida Feju, Galenova, Šrobárova a Dr. Kostlivého 15,- Sk/hod.
g) všešportový areál, ulica Pri prachárni 15,- Sk/deň
h) ostatné parkoviská podľa prílohy č. 1 a Staničné námestie 10,- Sk/hod.
i) autobusy, nákladné automobily a ich účelové modifikácie 60,- Sk/hod.
j) manipulačný poplatok podľa § 6 ods. 5   50,- Sk.".


Zoznam VZN mesta Košice