Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017

Tradičný Festival sakrálneho umenia, viažuci sa k novembru a oslavám sv. Alžbety, patrónky mesta a gotickej katedrály, sa už skončil. 28. ročník festivalu priniesol dva týždne plné hudby, spevu, dramatického aj výtvarného umenia. Každý si v ňom našiel to svoje, čo dokáže obohatiť jeho svet a priniesť iný pohľad na vnímanie umenia. Tohtoročný festival bol bohatý na umelecké zážitky a premiéry. Svetovú premiéru u nás malo scénické oratórium v štrnástich obrazoch s prológom a epilógom pre sólistov, zbor a orchester z dielne tvorivého tímu P. Krška, P. Smolík, F. Balún: Umučenie nášho Pána Ježiša Krista. Košičania a návštevníci mesta si mohli vychutnať v novodobej premiére dielo Gregora Röslera: Missa in C (1749), ktoré sa zachovalo v rukopisnom hudobnom prameni v zbierke hudobnín zo Smolníckej Huty. V programe mali zastúpenie umelci zo Slovenska, z Českej republiky aj Ukrajiny. Počas dvoch týždňov sa nám predstavili ojedinelé zoskupenie HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica, Chrámový zbor Cantores Domini z Frýdku - Místku, Spevácky zbor Ondráš z Nového Jičína, Chrámový zbor Ad Una Corda z Pezinka, Štátna filharmónia Košice, Zbor sv. Cecílie, či profgesionálny spevácky zbor Cantus z Užhorodu. Ten bol hosťom obľúbeného Ekumenického koncertu, do ktorého sa zapojili spevácke zbory cirkví patriacich do košickej Ekumeny. Medzi účinkujúcimi nechýbali ani domáci, košickí umelci mladších ročníkov, ktorým sa mesto snaží vytvoriť priestor na prezentáciu - Sláčikový orchester Musica Iuvenalis i Dychový orchester Klasic band zo ZUŠ na Jantárovej ulici. Festival, ktorý v sebe nesie myšlienku vzájomného dialógu a porozumenia, mal aj charitatívny rozmer. Výťažok z dobrovoľného vstupného z koncertu Hudbou k srdcu-Srdcom k pomoci bol venovaný Občianskemu združeniu Maják nádeje pre pomoc rodinám v núdzi. „Festival sakrálneho umenia je neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta a v období pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami vytvára tú správnu atmosféru pokoja a duchovna. Jednotlivé podujatia navštívili tisícky stovky ľudí, čo ma veľmi teší, pretože je to dôkazom, že o umenie je stále väčší veľký záujem. Umelecké zážitky z týchto podujatí by sme mali pretaviť do nášho každodenného života, ktorý môže byť aj vďaka takýmto jednoduchým veciam lepší a krajší,“ povedal primátor mesta Richard Raši. Posledný koncert, ktorý bol nabitý radosťou a energiou, si mohli záujemcovia užiť v Dome umenia v programe „Viac než hudba“, v ktorom sa predstavil symfonický orchester a miešaný zbor Konzervatória na Timonovej ulici. Napriek tomu, že festival už zatvoril svoje brány, stále je možné navštíviť dve výstavy otvorené v rámci programu. Východoslovenské múzeum v Košiciach do konca januára 2018 predstavuje práce akadem. mal. Kataríny Böhmovej a Michaely Trizuljakovej s názvom „Sila spojenia“. Fotograficko-dokumentačná výstava Východoslovenskej galérie v južnej veži a v lodi Dómu sv. Alžbety pripomína 70 rokov od začatia novodobého reštaurovania pamiatok v Dóme sv. Alžbety. V pešej zóne medzi Štátnym divaldlom a Dómom sv. Alžbety i v parku pri Kaplnke sv. Michala Archanjela sú nainštalované panely s fotografiami Petra Župníka z interiérov levočských chrámov a Dómu sv. Alžbety. Obe výstavy potrvajú do konca novembra.


ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY  (0/6)

Viac než hudba  (0/19)

Koncert Štátnej filharmónie Košice  (0/13)

Sila spojenia  (0/14)

Ekumenický koncert  (0/22)

Hra o sv. Alžbete  (0/7)

Gregor Rösler: Missa in C  (0/11)

3 v 1  (0/13)

70 rokov reštaurovania Hlavného oltára sv. Alžbety  (0/9)

Umučenie nášho P. J. Krista  (0/14)

Hradišťan & Jiří Pavlica  (1/11)
1.

program 28.ročníka 1/2
2.

program 28.ročníka 2/2

Mestské podniky