Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016

Mesiac november je už v Košiciach neodmysliteľne spojený s Festivalom sakrálneho umenia a ním i s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály. V priebehu dvoch týždňov aj v tomto roku ponúkol bohatú prehliadku hudby, slova, vokálneho a výtvarného umenia. 27. ročník prebiehal od 6. do 20. novembra. Priaznivcov festivalu potešil na otvárací koncert, na ktorom zaznela „Sakrálna hudba Latinskej Ameriky“ v podaní Speváckeho zboru Harmonia Sliezskej univerzity, Cieszyn (PL) so sólistkou Beatriz Blanco pôvodom z Venezuely a domáceho sláčikového orchestra Musica Iuvenalis. V programe festivalu nechýbal obľúbený „Ekumenický koncert“, do ktorého sa zapojili spevácke zbory cirkví patriacich do košickej Ekumeny a hostia. Na koncerte Štátnej filharmónie Košice, na ktorom participoval aj Košický spevácky zbor učiteľov, okrem iných diel zazneli Mozartove Loretánske litánie a Salieriho Regiuem c mol. Veríme, že mnohých potešila výstava „(Po)ohliadnutie“ venovaná pamiatke, verejnosti viac-menej známeho fotografa Mariána Šangalu, pripravená v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Priaznivci histórie si vypočuli ďalšiu zo série prednášok „Čriepky zo sakrálnej histórie Košíc“, tentoraz na tému „O stratených pokladoch Dómu sv. Alžbety“. Obohatením bolo popoludnie v synagóge a kultúrnom centre na Puškinovej ulici „Židovské Košice s Janou Teššerovou“, spojené s prednáškou o židovských pamiatkach, holokauste a prehliadkou Galérie Ľudovíta Felda. Tanečné divadlo ATak prišlo tohto roku na festival do Košíc s predstavením „Galéria“, na ktorom rozohrali „večnú hru“ dve postavy Svetlo a Tma. Všetkých priaznivcov kapely Kapucíni potešil koncert „Chutí mi život“, na ktorom si vypočuli ich novšie, ale aj známe skladby. Peknou bodkou festivalu bol záverečný koncert „Te Deum laudamus“, ktorý priniesol barokovú hudbu v podaní súboru Musica Florea (CZ) a katedrálneho speváckeho Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety.


TE DEUM LAUDAMUS  (0/12)

ŽIDOVSKÉ KOŠICE S JANOU TEŠŠEROVOU  (0/10)

CHUTÍ MI ŽIVOT  (0/10)

GALÉRIA  (0/11)

KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE  (0/11)

(PO)OHLIADNUTIE  (0/9)

EKUMENICKÝ KONCERT  (0/31)

Ola Bilińska: BERJOZKELE   (0/5)

O STRATENÝCH POKLADOCH DÓMU SV. ALŽBETY  (0/4)

SAKRÁLNA HUDBA LATINSKEJ AMERIKY  (0/13)
1.

plagát
2.

program
1/2
3.

program
2/2

Mestské podniky