Deň mesta Košice

Fotogaléria

../GALAKONCERT 2016

Galakoncert, ktorý sa kvôli nepriaznivému počasiu konal v priestoroch Historickej radnice, uzavrel 8. ročník projektu Predstavujeme košické talenty. Podujatie dosvedčilo, že v našom meste máme veľa talentovaných detí a mladých ľudí. Všetkým účinkujúcim, ktorí v programe vystúpili ako aj ich pedagógom, ďakujeme.

1.

plagát
2.

program 1/4
3.

program 2/4
4.

program 3/4
5.

program 4/4
6.

obr. 1
ZUŠ Jantárová
7.

obr. 2

8.

obr. 3
9.

obr. 5
10.

obr. 6
11.

SZUŠ Miškovecká 20
12.

obr. 7
13.

obr. 8
14.

SZUŠ Vlada Urbana

15.

obr. 10
16.

SZUŠ Krosnianska 6
17.

obr. 12
18.

obr. 13
19.

obr. 14
20.

SZUŠ Boby Brelly
21.

obr. 16

22.

obr. 17
23.

obr. 18
24.

obr. 19
25.

ZUŠ Bernolákova 26
26.

obr. 21
27.

obr. 22
28.

obr. 23

29.

SZUŠ Zádielska 12
30.

obr. 25
31.

Súkr. konzervatórium Zádielska 12
32.

obr. 27
33.

ZUŠ Márie Hemerkovej
34.

obr. 29
35.

obr. 30

36.

KONJA Exnárova 8
37.

obr. 32
38.

obr. 33
39.

obr. 34
40.

obr. 35

Mestské podniky