Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK->Mestský park

Najväčší park v Košiciach slúžil donedávna len ako tranzitný priestor z autobusovej a vlakovej stanice do centra mesta. Pôvodné funkcie parku stagnovali pre neadekvátnu vybavenosť a zlé technické zázemie. Rekonštrukciou infraštruktúry, pridaním drobnej architektúry a doplnením technického zázemia získalo mesto nový funkčný priestor pre trávenie voľného času.


DECEMBER 2018  (1/0)

AUGUST 2018  (4/0)

JÚN 2018  (3/0)

JÚL 2018  (2/0)

APRÍL 2018  (1/0)

OKTÓBER 2017  (1/0)

AUGUST 2017  (1/0)

JÚL 2017  (4/0)

JÚN 2017  (2/0)

MÁJ 2017  (3/0)

APRÍL 2017  (1/0)

JANUÁR 2017  (1/0)

DECEMBER 2016  (1/0)

OKTÓBER 2016  (1/0)

JÚL 2016  (3/0)

JÚN 2016  (4/0)

Máj 2016  (3/0)

Apríl 2016  (1/0)

JANUÁR 2016  (1/0)

OKTÓBER 2015  (3/0)

AUGUST 2015  (2/0)

JÚL 2015  (2/0)

JÚN 2015  (3/0)

Máj 2015  (1/0)

JANUÁR 2015  (1/0)

AUGUST - SEPTEMBER 2014  (1/0)

AUGUST 2014  (1/0)

JÚN 2014  (3/0)

MÁJ 2014  (3/0)

JANUÁR 2014  (1/0)

OKTÓBER - DECEMBER 2013  (1/0)

SEPTEMBER - OKTÓBER 2013  (1/0)

AUGUST 2013  (1/0)

JÚN 2013  (2/0)

Mestské podniky