Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu
Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania


Referát sociálnych vecí
Vedúci referátu: PhDr. Eva Dudová
e-mail*: socialne @ kosice.sk
Tel.: 6419 197

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Kontakt na referat sociálnych vecí mesta Košice     /formát .pdf   562 kB/

Kontakt na zariadenie opatrovateľskej služby mesta Košice     /formát .pdf   395 kB/


Činnosti:
Sociálne služby:

Sociálne bývanie:

Koncepcie:Mestské podniky