Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice


Magistrát mesta Košice, © Foto: Ing. Attila Török Priame informácie a služby občanom mesta
na prízemnom podlaží budovy na adrese

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  055 - 6419 111

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
zodpovednaosoba @ kosice.sk

Kontakt na referát styku s verejnosťou a médiami

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod


   
* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 231   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
 
Pracoviská telefón             e-mail *
1. Miestne dane 055 - 6419 383 dane @ kosice.sk
2. Komunálny odpad 055 - 6419 384 poplatky @ kosice.sk
3.        
4. Správa majetku mesta 055 - 6419 388 sprava.majetku @ kosice.sk
5. Doprava, životné prostredie, špeciálny stavebný úrad pre miestne
    a účelové komunikácie, útvar hlavného architekta
055 - 6419 386 doprava @ kosice.sk
zivotne @ kosice.sk
uhamke @ kosice.sk
6. Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania 055 - 6419 387 socialne @ kosice.sk
7. Mediačná a Probačná služba *od 1.8.2018, str.: 08:00-18:00, pia.: 08:00-13:00 055-381 26 21 centrum.map@gmail.com
8. Referent pre kanceláriu prvého kontaktu, osobné podanie žiadostí
    v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z.
055 - 6419 231 kontakt @ kosice.sk
9. Podateľňa miestnych daní a poplatkov,
    výdaj oznámených zásielok, kopírovanie      
055 - 6419 232
10. Pokladňa pre verejnosť 055 - 6419-233
11. Podateľňa 055 - 6419 105
12. Osvedčovanie   -   miestnosť D 006a 055 - 6419 375osvedcovanie @ kosice.sk
13. Vydávanie parkovacích kariet,  kancelária D - 018 055 - 622 03 60

Mestské podniky