Deň mesta Košice

Občianska linka pre boj proti korupciiObyvateľom Košíc je od 16.1.2012 vo vestibule magistrátu k dispozícii biela schránka, do ktorej môžu anonymne vhadzovať svoje pripomienky, podnety a postrehy týkajúce sa transparentnosti vybavovania úradných záležitostí na tomto mestskom úrade.

Na rovnaký účel je zriadená aj e-mailová schránka obcianskalinka@kosice.sk

Schránka a e-mailové konto majú prispieť k zlepšeniu podmienok na vybavovanie úradných záležitostí pre občanov. Prístup k nim má priamo primátor mesta Košice Richard Raši.


Mestské podniky