Deň mesta Košice

Združenie príbuzných a priateľov pre ľudí s duševnými poruchami RADOSŤ


Kontakt:   tel.: 055 / 762 738, Bauerova 1, 040 23 Košice
Ministerstvom vnútra sme boli schválení 14. Novembra 1997

Štatutárny zástupca: Mgr. Drahoslava Kleinová

Združenie RADOSŤ - plagát

Informačný bulletin rehabilitačného strediska

Ak máš byť šťastný, dušu si chráň, je v tebe sila, znova vstaň...

Ako vznikla Radosť
Žijeme v dobe stresov a svet psychicky chorľavie. Psychické poruchy môžu postihnúť každého človeka bez rozdielu. Izoláciu, v ktorej sa chorý ocitne si vie predstaviť len ten, čo si takýto stav prežil na vlastnej koži. Liečba v psychiatrii však z roka na rok napreduje, prostriedky sú pokročilejšie. Lieky nielen úspešne odstraňujú symptómy ochorenia, ale tiež skvalitňujú život pacienta. Problém je teda niekde inde. Je v spoločnosti, u ktorej bohužiaľ naďalej pretrvávajú predsudky a stigmy voči psychiatricky chorým pacientom, ale i psychológom či psychiatrom. Vytvárajú sa tak bariéry, ktoré sa rúcajú len veľmi ťažko. Zázemie a "miesto návratu" tak nestratí iba chorí, ale i jeho rodina.

Poslaním združenia Radosť je reintegrácia psychosociálne postihnutých ľudí a ich príbuzných do spoločnosti. Poriadame množstvo aktivít, ako sú psychorelaxačné pobyty spojené s fyzioterapiou v kúpeľoch Štós, hudobné a športové aktivity, workshopy, besedy, prednášky, účasť na medzinárodných konferenciách, reintegrácia pomocou umenia a práce. Spolupracujeme s odborníkmi, učiteľmi, kňazmi i médiami, v snahe šíriť etickú osvetu a prevenciu pred psychickými chorobami.

....naše ciele
Naučiť psychický chorých tešiť sa zo života aj s handicapom Podnietiť verejnosť k tolerancii k psychicky znevýhodneným spoluobčanom a odbúrať predsudky voči nim Dodržiavať tetralóg (pacient - rodič - lekár verejnosť) a tak prispieť k reforme psychiatrie u nás a výmenou skúseností i vo svete Zminimalizovať hospitalizáciu pacientov, vďaka čomu štát ušetrí na liečbe Zvýšiť záujem verejnosti o problematiku duševného zdravia a prevencie pred duševnými chorobami

Psychiatrickí pacienti majú spoločného menovateľa. V podstate sú to poslovia pokoja, ale pravdepodobne okolie im spôsobilo a spôsobuje nepokoj.
Treba sa naučiť k ním správať.
Poradíme Vám ako na to.

Ak patríte medzi rodinných príslušníkov a priateľov psychicky chorých, pomôžte nám odbúrať predsudky a príďte medzi nás.

Ak nám chcete pomôcť finančne alebo inak skontaktujte sa s nami:
Združenie príbuzných a priateľov
RADOSŤ

Štatutárny zástupca: Mgr. Drahoslava Kleinová
Bauerova 1, 040 23 Košice
Tel.: 0905 588 014
Naše konto: VÚB 207 07 884 53 / 0200

© Autorka loga: Viera Cisárová

Mestské podniky