Deň mesta Košice

Cintorín Kalvária

Fotografia z knihy KOŠICE 1780 - 1918
 História
 Hroby


© Pavol Knúrovský - 2000
Anna Kandráčová

Mestské podniky