Deň mesta Košice

Námestník primátora mesta Košice


JUDR. Martin Petruško
JUDr. Martin Petruško
Dátum narodenia:   27. máj 1973

Rodinný stav:   ženatý

Vzdelávanie a príprava
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26, 040 75 Košice


Odborná prax
2002 SVP š.p. OZ PBaH,
Podnikový právnik - správa majetku a pohľadávok
2002 - 2004 Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice,
Referent právneho oddelenia
2004 - 2006 AG Consult, s.r.o., Mudroňová 31, 040 01 Košice
Právnik
2006 - 2012 Krajský stavebný úrad v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice
Prednosta
2012 - 2014 Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
Prednosta
01.01.2015 - trvá   Námestník primátora mesta Košice
Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, sa dňa 26. 3. 2018 vzdal mandátu po vymenovaní za podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. Úlohy primátora plní v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení námestník primátora JUDr. Martin Petruško.


Jazykové znalosti
anglický jazyk, ruský jazyk

Záujmy
cyklistika, lyžovanieAdresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6419 212
fax: +421-(0)55-6437 175
email:   namestnik @ kosice.sk
www.kosice.sk
Mestské podniky