Deň mesta Košice

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí


06.11.2018 Publikoval: Ing. Mária Juhásová

N O V E M B E R

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018
11. 11. - 25. 11. 2018
organizátor:
Mesto Košice s partnermi
program v prílohe

11. 11. 2018 nedeľa HUDBA BEZ HRANÍC
18.00
miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Hlavná 67
organizátor: Mesto Košice
plagát v prílohe

11. 11. 2018 nedeľa Completorium Cassoviense
19.00
starobylá latinská liturgia
miesto: Kaplnka sv. Michala archanjela
organizátor: Združenie Gregoriana

13. 11. 2018 utorok Komentovaná prehliadka výstavou ZREŠTAUROVANÉ DIELA
ZO ZBIERKY STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE

17.00
miesto: Východoslovenská galéria Košice, Alžbetina 22
organizátor: Východoslovenská galéria Košice

17. 11. 2018 sobota MUSICA SACRA
18.00

miesto: Kostol sv. Michala Archanjela, Mäsiarska 25
organizátor: Mesto Košice

17. 11. 2018 sobota SPEVY Z TAIZÉ
19.00

miesto: Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
organizátor: Orchester TAIZÉ, Zbor Františkáni, Schola Cantorum Cassoviensis
plagát v prílohe

18. 11. 2018 nedeľa ANDANTE RELIGIOSO
18.00
miesto: Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
organizátor: Mesto Košice
plagát v prílohe

20. 11. 2018 utorok DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA
9.00
miesto: Aula Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
plagát v prílohe

20. 11. 2018 utorok OD BAROKA PO SÚČASNOSŤ
18.00
miesto: Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
organizátor: Mesto Košice
plagát v prílohe

21. 11. 2018 streda POHĽAD. OLTÁR MAJSTRA PAVLA
16.00 otvorenie výstavy
miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice
plagát v prílohe

24. 11. 2018 sobota EKUMENICKÝ KONCERT
17.00
miesto: KUNSTHALLE, Rumanova 1
organizátor: Mesto Košice
plagát v prílohe

25. 11. 2018 nedeľa SÚZVUKY
18.00
miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Hlavná 67
organizátor: Mesto Košice
plagát v prílohe


DNI ČESKEJ KULTÚRY 2018
10. 09. - 30. 11. 2018
organizátor:
Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave
program v prílohe


Východoslovenská galéria Košice
program november 2018 v prílohe

Bábkové divadlo Košice
program november 2018 v prílohe


PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:

do 28. 11. 2018 streda ZREŠTAUROVANÉ DIELA ZO ZBIERKY STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE
miesto: Východoslovenská galéria Košice, Alžbetina 22
organizátor: Východoslovenská galéria Košice

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ.


Prílohy
Bábkové divadlo (303,693 kB)
program november 2018
Východoslovenská galéria Košice (914,426 kB)
program november 2018
Obrázky

DNI ČESKEJ KULTÚRY 2018

program
(930,412 kB) program

Hudba bez hraníc

plagát
(958,57 kB) plagát

DObroboľníctvo ako služba

plagát
(252,92 kB) plagát

Spevy z Taizé

plagát
(775,636 kB) plagát

Festival sakrálneho umenia

program 1/2
(1024,668 kB) program 1/2

Festival sakrálneho umenia

program 2/2
(912,916 kB) program 2/2

Ekumenický koncert

plagát
(1190,124 kB) plagát

Andante religioso

plagát
(959,714 kB) plagát

Mestské podniky