Deň mesta Košice

Štandardy a prehlásenie o prístupnosti


Webové sídlo WWW.KOSICE.SK je nosným sídlom webového portálu Mesta Košice, ktoré sa snaží spĺňať základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 z júna 2010.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na prístupnosť obsahu a funkčnosť. Jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, aj pre používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Je vytvorená textová verzia, ktorá zobrazí informácie na stránkach bez ozdobnej grafiky – s vypnutím zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a s obmedzením aj Java a JavaScript sekvencií. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Väčšina súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte PDF, pretože obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla pošlite e-mail na adresu webmaster@kosice.sk

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Mesto Košice.


Mestské podniky